THE PLUS PÅ MAGNOR

«The Plus» på Magnor er den største investeringen i norsk møbelindustri på mange tiår og fabrikken vil bli et globalt utstillingsvindu for bærekraftig og effektiv produksjon. Bygget, som bygges i massivtre, har blant annet BREEAM Outstanding-krav og vil være i verdensklasse når det gjelder bærekraft.  Ø.M. Fjeld har hovedentreprisen, mens byggherren er Vestre AS. Det utrolige prosjektet har […]

THE PLUS PÅ MAGNOR

«The Plus» på Magnor er den største investeringen i norsk møbelindustri på mange tiår og fabrikken vil bli et globalt utstillingsvindu for bærekraftig og effektiv produksjon. Bygget, som bygges i massivtre, har blant annet BREEAM Outstanding-krav og vil være i verdensklasse når det gjelder bærekraft.  Ø.M. Fjeld har hovedentreprisen, mens byggherren er Vestre AS. Det utrolige prosjektet har […]

AKER TECH HOUSE

Bygget er en videreføring av Aker Property Group sine planer for Akerkvartalet og omfatter kontorbygg, hotell og parkeringsanlegg. Det er det svenske arkitektkontoret Wingårdh som har tegnet og formgitt prosjektet. Totalt har prosjektet har en verdi på over 1 milliard NOK.  Pågående prosjekt forventet klart i 2023. Bygget skal huse Akers innovasjons-og teknologimiljø innen IT […]